Maatwerk

Inhoud van de training wordt volledig afgestemd op specifieke wensen.

Maatwerk

De trainingsprogramma’s worden op maat gemaakt, afgestemd op het niveau van de cursist(en) en op de werksituatie waarin de doeltaal gebruikt moet worden. Tussentijdse aanpassing van het programma is altijd mogelijk.

Kwaliteit

INVITAAL werkt met hoog gekwalificeerde, ervaren taaltrainers.

Kwaliteit

Veel van de trainers zijn “native speaker”. Naast een goede taalbeheersing met toepassing van de specifieke vakterminologie, is begrip van relevante omgangsvormen belangrijk om effectief te communiceren.

Flexibiliteit

Opdrachtgever bepaalt startmoment, lestijden en locatie.

Flexibiliteit

INVITAAL werkt niet met wachtlijsten, indien gewenst kan direct worden gestart. Aantal en frequentie van sessies wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cursist(en).

Motiverend

Trainingsinhoud kan direct in de praktijk toegepast worden.

Motiverend

Cursisten raken gemotiveerd en houden opgedane kennis beter vast door de praktijkgerichte inhoud.