Nederlands als tweede taal (NT2)

Trainingen Nederlands voor anderstaligen (Nederlands als tweede taal NT2) kunnen worden gegeven voor bedrijven, gemeenten, reïntegratiebureaus maar ook voor particulieren.

Maatwerk

Er zijn diverse soorten van deze NT2 trainingen mogelijk, een paar voorbeelden zijn:

  • trainingen gericht op verhoging van het taalniveau ter verbetering van de sociale-, educatieve- en professionele redzaamheid.
  • voorbereiding voor het Staatsexamen NT2 – deel 1 en 2.
  • training “Nederlands voor expats”.
  • training “sterk aan het werk” waarbij met name de taal rondom het solliciteren getraind wordt om zo de kloof naar de arbeidsmarkt te verkleinen.
  • cursussen “Nederlands op de werkvloer”.
  • alfabetiseringscursussen en cursussen voor laaggeletterden.

Voor deze NT2 trainingen hebben we een logopedist in ons team die gespecialiseerd is in verstaanbaarheidsproblemen en een remedial teacher voor het begeleiden van lees- en schrijfproblemen.

Kortom, de trainingsinhoud is volledig gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en de deelnemer. Maatwerk dus!

Individueel of in groepen

Trainingen kunnen zowel individueel als in groepen gegeven worden. Bij groepstrainingen is het belangrijk dat de deelnemers ongeveer hetzelfde taalniveau en dezelfde leerwensen / leerdoelen hebben.

Taaltrainers

INVITAAL werkt met hoog gekwalificeerde, ervaren NT2 taaltrainers. Alle trainers hebben ervaring met het geven van maattrainingen.

Cursusomvang, aantal bijeenkomsten en lestijden

Het aantal bijeenkomsten per week hangt van de wensen en mogelijkheden van de cursist(en) af. Het kan variëren van 1 maal in de week een bijeenkomst van 2 uur tot een intensieve training met meerdere bijeenkomsten per week. Trainingen kunnen op alle gewenste tijden gegeven worden.

Na het intake gesprek waarbij de leerwensen besproken worden en er een inschatting van de taalvaardigheid van de deelnemer wordt gemaakt, maakt INVITAAL een uitgebreid voorstel voor een geschikte training.

Locatie

De trainingen “Nederlands op de werkvloer” kunnen in-company gegeven worden bij de bedrijven. De overige trainingen kunnen bij INVITAAL plaatsvinden, in buurthuizen of bij de deelnemer thuis. Kortom, de keuze is aan u.

Taaltrainingen online

Alle NT2-trainingen kunt u ook online vanuit huis volgen. Deze trainingen zijn geschikt voor individuele cursisten en voor groepen.