Trainingen op maat in alle Europese talen

Trainingen op maat in alle Europese talen zijn op elk niveau mogelijk, voor absolute beginners tot gevorderden

Maatwerk

De trainingsprogramma’s worden op maat gemaakt, volledig afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de opdrachtgever en de cursist. Bij de ontwikkeling van iedere cursus wordt veel aandacht besteed aan het functiegerichte karakter van de trainingsinhoud.

Er is een wijde variëteit aan mogelijkheden, zoals:

  • een training gericht op een algehele niveauverhoging voor lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid in de doeltaal
  • een ‘opfriscursus’
  • een specialistische training op specifiek technisch, juridisch, financieel of commercieel gebied

Kortom, een trainingsinhoud gebaseerd op de werksituatie waarin de doeltaal gebruikt moet worden. Maatwerk dus!

Stimulerend en motiverend

Omdat de trainingsinhoud zo functioneel is en het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden, wordt onze werkwijze als heel stimulerend en motiverend ervaren. Na afloop van een training geven de meeste cursisten aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en niet meer bang te zijn om in de doeltaal te communiceren.

Individueel of in groepen

Trainingen kunnen zowel individueel als in groepen gegeven worden. Bij groepstrainingen is het belangrijk dat de deelnemers ongeveer hetzelfde taalniveau en dezelfde leerwensen / leerdoelen hebben.

Taaltrainers

INVITAAL werkt met hoog gekwalificeerde, ervaren taaltrainers. Veel van onze trainers zijn “native speaker”. Naast een goede beheersing van de taal, inclusief kennis van de specifieke vakterminologie, is begrip van lokale gebruiken en omgangsvormen belangrijk om effectief en resultaatgericht te communiceren. De trainers van INVITAAL helpen u daar mee.

Cursusomvang , aantal bijeenkomsten en lestijden

Dankzij onze gerichte aanpak ligt de gemiddelde cursusomvang tussen de 20 en 30 uur. Het aantal bijeenkomsten per week hangt van de wensen en mogelijkheden van de cursist af. Het kan variëren van 1 maal in de week een bijeenkomst van 2 uur tot een heel intensieve training van 2 weken.

Trainingen kunnen op alle gewenste tijden gegeven worden.

Na het intake gesprek waarbij uw leerwensen uitgebreid besproken worden en er een inschatting van uw taalvaardigheid wordt gemaakt, ontvangt u een uitgebreid advies/voorstel voor een voor u geschikte training.

Locaties

De trainingen kunnen in-company gegeven worden. De taaltrainers komen dan op het bedrijf les geven en de deelnemers verliezen geen tijd met heen en weer reizen. Indien wenselijk kan de training ook bij INVITAAL plaatsvinden. Kortom, de keuze is aan u.

Taaltrainingen online

Werkt u momenteel thuis? Taaltrainingen online zijn geschikt voor individuele deelnemers en kleine groepen die de training vanuit huis willen volgen of op verschillende locaties werken

Taalcoaching

Voor mensen die de vreemde taal al vrij goed beheersen maar kort begeleiding nodig hebben bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een presentatie, het voeren van onderhandelingen met een buitenlandse klant of bij deelname aan een beurs, beschikken wij ook over de mogelijkheid taalcoaching te geven. Ook het redigeren van teksten behoort tot de mogelijkheden.