Taalaudits bij bedrijven

INVITAAL heeft ervaring met het uitvoeren van taalaudits bij bedrijven en andere organisaties die internationale contacten hebben. Bij bedrijven die te maken krijgen met overnames, buitenlandse aandeelhouders of partners, nieuwe exportmarkten etc., inventariseert INVITAAL welke communicatie- en taalvaardigheden binnen de organisatie vereist zijn en onderzoekt of de betreffende werknemers over deze vaardigheden beschikken.

De opdrachtgever ontvangt een uitgewerkt advies waarin een overzicht van de leerbehoeften wordt gegeven alsmede een daarbij aansluitend trainingsprogramma.