Onze werkwijze

Hoe INVITAAL te werk gaat?

Bij het verzorgen van taaltrainingen volgt INVITAAL het volgende stappenplan:

  1. Kennismaking met en inventarisatie van behoeften en wensen van opdrachtgever.
  2. Intakegesprek met cursist(en) om leerwensen en doelstelling van de training te bepalen en indien nodig het afnemen van een taaltoets ter beoordeling van het niveau van de cursist(en).
  3. Uitgewerkt voorstel voor vorm, inhoud en duur van de training inclusief een offerte.
  4. Na akkoord opdrachtgever wordt een lesprogramma op maat ontwikkeld afgestemd op leerwensen en leerstijl van cursisten.
  5. Start van training met vaststelling van lestijden en leslocatie (in-company, bij INVITAAL of bij cursist). Trainingen kunnen op ieder gewenst tijdstip starten, INVITAAL werkt niet met wachtlijsten.
  6. Regelmatige tussentijdse evaluaties door INVITAAL met opdrachtgever waarbij zo nodig aanpassingen van lesprogramma.
  7. Beoordeling van bereikt niveau bij beëindiging van de training met mondelinge- en schriftelijke rapportage inclusief een vervolgadvies.
  8. Overleg tussen opdrachtgever en INVITAAL (na 3-4 maanden) ter vaststelling in hoeverre cursist het geleerde in de praktijk kan toepassen.