Onze tarieven

Taaltrainingen

De prijs van een training is afhankelijk van het aantal cursisten en het aantal trainingsuren. Reis- en materiaalkosten worden apart berekend. Ook de kosten van “taalcoaching” zijn gebaseerd op het aantal uren dat de taaltrainer helpt bij de specifieke wensen.

Taalaudits

Kosten van een taalaudit worden berekend op basis van werkelijk gewerkte tijd gebaseerd op een vooraf overeengekomen uurtarief van de auditor en eventueel in te zetten taaltrainer(s). Vooraf kan een betrouwbare raming van de kosten van een audit worden afgegeven.

Prijsindicaties

U kunt altijd telefonisch contact opnemen en uw wensen kenbaar maken, waarna wij op korte termijn een eerste prijsindicatie kunnen geven.